NBA Accreditation

      Accreditation Status 2021
     
 
  2021    
      MBA
      MCA
      PG - VLSI Design
      UG - IT, Civil Engg., Mechanical Engg.
      UG - Biomedical Engineering
      UG - Computer Science Engineering
      UG - Production Engineering
  2020    
      PG - Structural Engg, IT, Energy Engineering, Embedded and Real Time Systems
      MBA
      UG - BME
      UG - Civil, IT, Mech
      PG - ME CSE, IE, BCS
      UG - RAE & ICE
      MCA
      PGDM
  2019    
      MBA
    PG - Energy Engg., Embedded and Real Time Systems, IT, & Structural Engg.
    UG - EEE, Bio Tech & Fash. Tech
    UG - Civil, Mech
    UG - IT
  2018    
    UG-BME
    PG - BMSC, IE, Ctrl. Sys, CSE
    UG - ECE, Textile, Prod and Metly
    MBA
    UG & PG
  2017    
    PG
    CIM
  2016    
    UG
    PG
  2014    
    UG